PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI systému managementu kvality (SMK)

Poradíme při volbě vhodného systému SMK pro váš provoz. Pomůžeme s výběrem nejvhodnější certifikační společnosti. Smluvně se zavážeme, že vaše firma bude úspěšně certifikována.
Připravíme a zavedeme váš systém managementu kvality dle požadavků normy:

Obecné

ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 27001

Specifické

GDPR
C2S
Model Excellence EFQM

Energetika a životní prostředí

ISO 50001
ISO 14001

Potravinářství

ISO 22000
ISO 22000 FSSC
HACCP
IFS
BRC
HACCP pro veřejné stravování

Společenská odpovědnost, udržitelnost

ČSN 01 0391
SO 26001 – návod
C2S / Committed to sustainability

V případě vašeho zajmu budeme váš systém udržovat a zajišťovat potřebné aktualizace a revize dokumentů, včetně provádění interních auditů a příprav výstupu pro přezkoumání systému managementu ve vaši společnosti.