AUDITY PROVOZOVEN

Ve společnosti CQI services s.r.o. provádíme nezávislé audity vašich provozoven, které vás upozorní i na ty nejmenší nedostatky.
Navrhneme vám nejen cestu k nápravě, ale i komplexní nastavení interního systému řízení kvality – předměty kontroly, frekvence a způsob reportingu.
Připravíme vás na audit dle požadavků mezinárodních norem ISO anebo v rámci GFSI.
Vytvoříme váš vlastní standard pro audit dodavatelů vašich privátních značek.
Vytvoříme váš vlastní standard na audit vašich provozoven. V případě potřeby zajistíme provedení interních auditů v rámci nastaveného SMK.
V rámci auditů zajistíme srovnání jednotlivých provozoven s cílem motivovat zaměstnance k lepším výkonům. Součástí je také detailní hodnocení jednotlivých kritérií auditu společně s návrhy opatření.