POTRAVINY

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 a novely zákona o potravinách nabízíme:
Vypracování značení potravinářských výrobků dle aktuální legislativy EU a ČR.
Kontrolu stávajícího značení výrobků a jeho následnou opravu dle aktuální legislativy EU a ČR.
Stanovení (výpočet) výživových hodnot za použití akreditovaných tabulek.
Stanovení nutričních hodnot analýzou v akreditované laboratoři.
Poradenský servis – můžete nás kontaktovat kdykoliv budete potřebovat poradit.
Ručíme za správnost značení do výše 5 mil. Kč.
Pomůžeme vám v rámci řešení konkrétního případu s případnou komunikaci s dozorovým a kontrolním orgánem ČR.
Připravíme školení na téma "Značení potravin" přesně dle vašich požadavků.

SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ

Pro správné uvedení vašich výrobků na trh nabízíme:
Zhodnocení bezpečnosti kosmetického výrobku.
Notifikace kosmetického prostředku – CPNP, KP, distributor.
Vypracování značení nepotravinářských výrobků dle aktuální legislativy EU a ČR.
Jedná se o značení kosmetiky, detergentů, hraček, textilu, materiálů pro styk s potravinami, spotřebního materiálu.
Kontrolu stávajícího značení výrobků a jeho následnou opravu dle aktuální legislativy EU a ČR.
Ručíme za správnost značení do výše 5 mil. Kč.
Pomůžeme vám s řešením konkrétních opatření a případnou komunikaci s dozorovými a kontrolními orgány ČR.

Pro správné umístění a označení nebezpečných chemických látek nabízíme:
Vypracování Pravidel pro nakládání s chemickými látky (PNCHL) a projednaní těchto pravidel s jednotlivými KHS.

IMPORT

V oblasti dovozu do EU, kde první země je ČR, nabízíme:
Předběžnou analýzu rizika: posouzení importovaných výrobků a vypracovaní odhadu úrovně rizikovosti z hlediska uvedení na trh (např. v případě, že statní kontrolní orgány připravují zvýšenou kontrolu na určité typy výrobků, my vás na to upozorníme a společně posoudíme riziko uvedení tohoto typu výrobku na trh).
Posouzení kompletnosti doprovodné dokumentace k výrobku.
Posouzení nutnosti testování/dodatečného testování výrobku dle aktuální legislativy EU a ČR.
Zajištění testování u parametrů, kde požadavky legislativy ČR jsou přísnější než požadavky legislativy EU – např. u výrobků určených pro děti do 3 let, na které česká legislativa nahlíží jako na hračky.
Posouzení přiloženého Návodu k použití a odzkoušení správnosti tohoto návodu.
Posouzení stávajícího značení výrobku.
Vypracování nového/doplnění stávajícího značení výrobku.
V případě požadavku zajištění správného označení výrobků etiketou s českým popisem.