AUDITY SYSTÉMU ŘÍZENÍ

V rámci plánovaného interního auditu provedeme kompletní audit systému managementu kvality vaší organizace.
Najdeme body, ve kterých můžete docílit zlepšení a pomůžeme vám nastavit sledované procesy v souladu s cyklem PDCA (Plan–Do–Check–Act) a modelu excelence EFQM (European Foundation for Quality Management).