PŘÍPRAVA DOKUMENTACÍ systému managementu kvality (SMK)

Poradíme při volbě vhodného systému SMK pro váš provoz. Pomůžeme s výběrem nejvhodnější certifikační společnosti. Smluvně se zavážeme, že vaše firma bude úspěšně certifikována.
Připravíme a zavedeme váš systém managementu kvality dle požadavků normy:

Obecné

ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 27001

Specifické

GDPR
C2S
Model Excellence EFQM

Energetika a životní prostředí

ISO 50001
ISO 14001

Potravinářství

ISO 22000
ISO 22000 FSSC
HACCP
IFS
BRC
HACCP pro veřejné stravování

Společenská odpovědnost, udržitelnost

ČSN 01 0391
SO 26001 – návod
C2S / Committed to sustainability

Provedeme interní audity systémů
Poskytneme pomoc při provádění dodavatelských auditů.
Připravíme provoz před externími audity obchodních řetězců (MAKRO, TESCO, AHOLD audit, apod.).
Zajistíme pro vás externího manažera kvality (pro menší podniky).
Vypracujeme všechny potřebné dokumenty pro provoz funkčního systému managementu kvality.
Zprostředkujeme mikrobiologické a chemické rozbory výrobků přes naše partnerské laboratoře
Zastupujeme organizace při jednáních se zástupci orgánů statní správy, příp. při certifikačních auditech výše uvedených systémů.
Můžete nás kontaktovat v případě potřeby: v pracovních dnech od 8.30 do 17.00 hod,
po dohodě non-stop.