ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Proč pracovat ve firmě
Motivace a inspirace
Role „středního managementu“ pro úspěch firmy
Vnitřní motivace jako podmínka přežití
Odborná školení