POTRAVINY

U potravin nabízíme:
Senzorické testování
Laboratorní testování
Stanovení nutričních hodnot
Kontrola a tvorba etiket na základě laboratorních výsledků

V rámci odborného testování vám poskytneme relevantní data, která vám umožní lépe pochopit potřeby a preference vašich zákazníků. Získané informace vám pomohou nejen při rozvoji produktů, ale také v rámci konkurenčního boje. Naše testy odhalí, jak spotřebitelé vaše výrobky vnímají a na základě těchto informací můžete stanovit strategii prodeje a cenovou politiku.
Umíme zabezpečit odběry vzorků a následné akreditované nebo neakreditované rozbory potravin i spotřebního zboží.
kreditované rozbory pro vás zajistíme v laboratořích v Česku, Německu, Rakousku a na Slovensku.