IMPORT

V oblasti dovozu do EU, kde první země je ČR, nabízíme:
Předběžnou analýzu rizika: posouzení importovaných výrobků a vypracovaní odhadu úrovně rizikovosti z hlediska uvedení na trh (např. v případě, že statní kontrolní orgány připravují zvýšenou kontrolu na určité typy výrobků, my vás na to upozorníme a společně posoudíme riziko uvedení tohoto typu výrobku na trh).
Posouzení kompletnosti doprovodné dokumentace k výrobku.
Posouzení nutnosti testování/dodatečného testování výrobku dle aktuální legislativy EU a ČR.
Zajištění testování u parametrů, kde požadavky legislativy ČR jsou přísnější než požadavky legislativy EU – např. u výrobků určených pro děti do 3 let, na které česká legislativa nahlíží jako na hračky.
Posouzení přiloženého Návodu k použití a odzkoušení správnosti tohoto návodu.
Posouzení stávajícího značení výrobku.
Vypracování nového/doplnění stávajícího značení výrobku.
V případě požadavku zajištění správného označení výrobků etiketou s českým popisem.