SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ

Pro správné uvedení vašich výrobků na trh nabízíme:
Zhodnocení bezpečnosti kosmetického výrobku.
Notifikace kosmetického prostředku – CPNP, KP, distributor.
Vypracování značení nepotravinářských výrobků dle aktuální legislativy EU a ČR.
Jedná se o značení kosmetiky, detergentů, hraček, textilu, materiálů pro styk s potravinami, spotřebního materiálu.
Kontrolu stávajícího značení výrobků a jeho následnou opravu dle aktuální legislativy EU a ČR.
Ručíme za správnost značení do výše 5 mil. Kč.
Pomůžeme vám s řešením konkrétních opatření a případnou komunikaci s dozorovými a kontrolními orgány ČR.

Pro správné umístění a označení nebezpečných chemických látek nabízíme:
Vypracování Pravidel pro nakládání s chemickými látky (PNCHL) a projednaní těchto pravidel s jednotlivými KHS.